Lieta F-129/14: Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2015. gada 30. jūnija spriedums – Dybman/EĀDD Civildienests — EĀDD personāls — Ierēdņi — Disciplinārlieta — Disciplinārsods — Notiekoša kriminālvajāšana disciplinārsoda piemērošanas brīdī — Iecēlējinstitūcijai un krimināllietu tiesai iesniegto faktu identiskums — Civildienesta noteikumu IX pielikuma 25. panta pārkāpums