Υπόθεση F-129/14: Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 30ής Ιουνίου 2015 — Dybman κατά ΕΥΕΔ (Υπαλληλική υπόθεση — Προσωπικό της ΕΥΕΔ — Διοικητικοί υπάλληλοι — Πειθαρχική διαδικασία — Πειθαρχική κύρωση — Ποινικές διώξεις κατά τον χρόνο επιβολής της πειθαρχικής κυρώσεως — Ταυτότητα των πραγματικών περιστατικών ενώπιον της ΑΔΑ και του ποινικού δικαστή — Παράβαση του άρθρου 25 του παραρτήματος ΙΧ του ΚΥΚ)