Sag F-129/14: Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 30. juni 2015 — Dybman mod EEAS (Personalesag — ansatte i EEAS — tjenestemænd — disciplinær forfølgning — disciplinær sanktion — verserende straffesag på tidspunktet for vedtagelsen af den disciplinære sanktion — de faktiske forhold forelagt ansættelsesmyndigheden og strafferetten identiske — tilsidesættelse af artikel 25 i bilag IX til vedtægten)