Věc F-129/14: Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 30. června 2015 – Dybman v. ESVČ „Veřejná služba — Zaměstnanci ESVČ — Úředníci — Disciplinární řízení — Disciplinární sankce — Trestní řízení probíhající v době přijetí disciplinární sankce — Totožnost skutků předložených orgánu oprávněnému ke jmenování a trestnímu soudu — Porušení článku 25 přílohy IX služebního řádu“