Дело F-129/14: Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 30 юни 2015 г. — Dybman/ЕСВД (Публична служба — Служители на ЕСВД — Длъжностни лица — Дисциплинарно производство — Дисциплинарно наказание — Висящо наказателно производство към момента на налагане на дисциплинарното наказание — Идентичност на деянията, разглеждани от Органа по назначаването и наказателния съд — Нарушение на член 25 от приложение IX към Правилника)