/* */

Opinia rzecznika generalnego Mayras przedstawione w dniu 8 listopada 1972 r. # Wasaknäcke Knäckebrotfabrik GmbH przeciwko Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Bundesverwaltungsgericht - Niemcy. # Sprawa 32-72. Wasaknäcke Knäckebrotfabrik TITJUR