Pisemne zapytanie E-010822/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) do Komisji. Działania mające na celu zmniejszenie liczby zgonów w wyniku błędów medycznych w Mezzogiorno