Oznámení podle čl. 114 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie – Povolení ponechat si vlastní vnitrostátní předpisy, které jsou přísnější než ustanovení harmonizačního opatření EU (Text s významem pro EHP)2019/C 394/02