2011 m. spalio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1046/2011, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti