Labojums paziņojumā par atklātajiem konkursiem – EPSO/AD/375/20 – Juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir dāņu valoda (DA) – EPSO/AD/376/20 – Juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir grieķu valoda (EL) – EPSO/AD/377/20 – Juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir franču valoda (FR) – EPSO/AD/378/20 – Juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir horvātu valoda (HR) – EPSO/AD/379/20 – Juristi lingvisti (AD 7), kuru galvenā valoda ir poļu valoda (PL) (OV C 72 A, 5.3.2020.)