Beslut om att inte göra invändningar mot en anmäld koncentration (Ärende M.9667 — BlackRock Group/Raffles/Kellas Group) (Text av betydelse för EES)2020/C 15/03