System kontroli produktów ekologicznych został udoskonalony, lecz niektóre wyzwania wciąż są aktualne. Sprawozdanie specjalne, nr 04, 2019