Umowa między Unią Europejską a Państwem Izrael w sprawie udziału Państwa Izrael w programie unijnym „Horyzont 2020” — programie ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)