KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI Gada ziņojums par iniciatīvas "ES palīdzības brīvprātīgie" īstenošanu 2017. gadā