KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI ES pagalbos savanorių iniciatyvos įgyvendinimo 2017 m. metinė ataskaita