Merck i Beecham TITJUR Opinia rzecznika generalnego Fennelly przedstawione w dniu 6 czerwca 1996 r. # Merck & Co. Inc., Merck Sharp & Dohme Ltd i Merck Sharp & Dohme International Services BV przeciwko Primecrown Ltd, Ketan Himatlal Mehta, Bharat Himatlal Mehta i Necessity Supplies Ltd i Beecham Group plc przeciwko Europharm of Worthing Ltd. # Wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court - Zjednoczone Królestwo. # Sprawy połączone C-267/95 oraz C-268/95.