Sprawa T-797/19 R-II: Postanowienie Prezesa Sądu z dnia 15 kwietnia 2020 r. – Anglo Austrian AAB i Belegging-Maatschappij „Far-East” / EBC [Postępowanie w przedmiocie środków tymczasowych – Rozporządzenie (UE) nr 1024/2013 – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia instytucji kredytowej – Ponowny wniosek – Artykuł 160 regulaminu postępowania]