Předběžné oznámení o spojení podniků (Věc M.7210 – Groupe Soufflet/Groupe Neuhauser) – Věc, která může být posouzena zjednodušeným postupem Text s významem pro EHP