Protokół do Eurośródziemnomorskiego przejściowego układu stowarzyszeniowego w sprawie wymiany handlowej i współpracy między Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Organizacją Wyzwolenia Palestyny (OWP) na rzecz Autonomii Palestyńskiej Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy, z drugiej strony,w sprawie umowy ramowej między unią europejską a Autonomią Palestyńską Zachodniego Brzegu i Strefy Gazy dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa w programach unijnych