Verordening (EEG) nr. 961/86 van de Commissie van 2 april 1986 tot wijziging van de restituties bij uitvoer in ongewijzigde staat voor stropen en bepaalde andere produkten van de suikersector