Komisjoni määrus (EÜ) nr 2270/95, 27. september 1995, millega muudetakse määrusi (EMÜ) nr 388/92 ja (EMÜ) nr 1727/92, milles sätestatakse teraviljatoodete vastavalt Prantsuse ülemeredepartemangudesse ning Assooridele ja Madeirale tarnimise erikorra rakendamise üksikasjalikud eeskirjad ning kehtestatakse vastavad prognoositavad tarnebilansid