Verordening (EEG) nr. 3046/84 van de Commissie van 31 oktober 1984 houdende vaststelling van de restituties welke vanaf 1 november 1984 van toepassing zijn op bepaalde zuivelprodukten die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen