Stwierdzenie braku pomocy państwa w rozumieniu art. 61 ust. 1 Porozumienia EOG 2021/C 103/10