Decyzja Komisji z dnia 5 września 1990 r. przyznająca odstępstwo Włochom i ustalająca równoważne warunki zdrowotne, których należy przestrzegać w odniesieniu do rozbioru świeżego mięsa