Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa M.10194 — CDP Venture Capital/Generali Welion/JV) (tekst mający znaczenie dla EOG) 2021/C 121/04