Bez námitek k navrhovanému spojení (Věc M.10194 — CDP Venture Capital/Generali Welion/JV) (Text s významem pro EHP) 2021/C 121/04