Zdravila – Seznam dovoljenj za promet, ki so jih izdale države EGP-Efte za drugo polovico leta 2019 2020/C 308/06 Pododbor I o prostem pretoku blaga V seznanitev Skupnemu odboru EGP