Sprawa C-379/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour administrative (Luksemburg) w dniu 18 lipca 2011 r. — Caves Krier Frères SARL przeciwko Directeur de l’Administration de l’emploi