Komisijas Lēmums (2005. gada 2. maijs), ar ko apstiprina plānu Āfrikas cūku mēra apkarošanai savvaļas cūku populācijā Sardīnijā, Itālijā (izziņots ar dokumenta numuru K(2005) 1255) (Autentisks ir tikai teksts itāļu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ) (2005/362/EK)