Zadeva C-144/19 P: Pritožba, ki jo je Lupin Ltd vložila 20. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-680/14, Lupin/Komisija