Control Data Belgium przeciwko Komisji TITJUR Wyrok Trybunału (druga izba) z dnia 17 marca 1983 r. # Control Data Belgium NV SA przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Zwolnienie obejmujące aparaty naukowe. # Sprawa 294/81.