Zadeva C-576/19 P: Pritožba, ki sta jo Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. vložili 29. julija 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 28. junija 2019 v zadevi T-377/18, Intercept Pharma in Intercept Pharmaceuticals/EMA