Opinia rzecznika generalnego Reischl przedstawione w dniu 20 marca 1980 r. # Porta-Leasing GmbH przeciwko Prestige International SA. # Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Oberlandesgericht Koblenz - Niemcy. # Sprawa 784/79. Porta-Leasing TITJUR