Opinia rzecznika generalnego Ruiz-Jarabo Colomer przedstawione w dniu 15 czerwca 2000 r. # Republika Włoska przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Skarga o stwierdzenie nieważności. # Sprawa C-482/98. Włochy przeciwko Komisji TITJUR