Sprawa T-444/16: Skarga wniesiona w dniu 9 sierpnia 2016 r. – Vasco Group i Astra Sweets/Komisja