Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 47/2001 z dnia 30 marca 2001 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG