Opinia rzecznika generalnego Tesauro przedstawione w dniu 19 października 1989 r.