Pisemne zapytanie E-008324/11 Ilda Figueiredo (GUE/NGL) i João Ferreira (GUE/NGL) do Komisji. Wsparcie dla działających lokalnie leśników w lasach regionu Pinhal Interior (Portugalia)