Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.9264 — The Carlyle Group/StandardAero) (Текст от значение за ЕИП.)