Mål C-743/18: Domstolens dom (tredje avdelningen) av den 1 oktober 2020 (begäran om förhandsavgörande från Rēzeknes tiesa – Lettland) – LSEZ SIA ”Elme Messer Metalurgs” mot Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (Begäran om förhandsavgörande – Strukturfonder – Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) – Förordning (EG) nr 1083/2006 – Artikel 2 led 7 – Begreppet oegentlighet – Handlande eller underlåtenhet från en ekonomisk aktörs sida som leder till att unionslagstiftningen överträds och att unionens budget skadas eller skulle kunna skadas – Skada för Europeiska unionens allmänna budget – Stödmottagarens enda handelspartner har försatts i konkurs)