Presuda Općeg suda (deveto vijeće) od 2. veljače 2017.$