Cauza F-77/15: Acțiune introdusă la 18 mai 2015 – ZZ/Comisia