Hansen-Meyer przeciwko Rada Ekonomiczno-Społeczna Opinia rzecznika generalnego VerLoren van Themaat przedstawione w dniu 29 listopada 1984 r. # Marie-Reine Meyer, małżonce Hansen, przeciwko Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu. # Urzędnik. # Sprawa 14/84. TITJUR