Decyzja Komisji z dnia 05/12/2012 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem (Sprawa COMP/M.6779 - BARCLAYS / GOLDMAN SACHS / TPG / GARDMAN) zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 139/2004 (Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)