Věc T-335/15: Žaloba podaná dne 23. června 2015 – Universal Protein Supplements v. OHIM (znázornění kulturisty)