Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9132 – ICF Novedis/CDC Habitat/Swiss Life REIM/Foncière Vesta) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)