Sag T-773/17: Rettens dom af 12. juli 2019 — Café del Mar m.fl. mod EUIPO — Guiral Broto (Café del Mar) (EU-varemærker — ugyldighedssag — EU-figurmærket Café del Mar — absolut registreringshindring — ond tro — artikel 52, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 207/2009 [nu artikel 59, stk. 1, litra b), i forordning (EU) 2017/1001])