Правило № 157 на ООН — Единни разпоредби относно одобряването на превозни средства по отношение на автоматизираната система за поддържане в границите на пътната лента [2021/389]