Γραπτή ερώτηση E-007491/11 Robert Rochefort (ALDE) προς την Επιτροπή. Άρνηση υποβολής πρότασης νομοθετικής πρωτοβουλίας σχετικά με την πρόσβαση σε βασικό λογαριασμό πληρωμών για όλους