Lægemidler — Liste over markedsføringstilladelser udstedt af EØS-EFTA-staterne i første halvdel af 2020 2021/C 39/04 Underudvalg I for frie varebevægelser Til Det Blandede EØS-Udvalgs underretning